Μετά το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το 27ο Εργαστήριο της Λέσχης, αποφασίσαμε να αλλάξουμε τα κριτήρια αποδοχής των διηγημάτων, έτσι ώστε η ταχύτητα και η σειρά υποβολής να μην παίζουν πια ρόλο. Ο σκοπός μας είναι, σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη ζήτηση θέσεων, αυτές να κατανέμονται δίκαια, εύλογα και χωρίς άγχος. Έτσι, από το 28ο Εργαστήριο, θα ισχύουν τα εξής:

Προϋποθέσεις κατ’ αρχήν αποδοχής διηγημάτων

Όλοι οι συγγραφείς, ακόμα και όσοι έχουν κρατημένες θέσεις (βλ. παρακάτω) θα πρέπει, στη διάρκεια της προθεσμίας, να υποβάλλουν ολοκληρωμένο διήγημα Φανταστικού μέχρι 7.500 λέξεις, το οποίο δεν θα μπορούν να αλλάξουν μέχρι τη λήξη της, παρά μόνο να το επιμεληθούν όσον αφορά τυπογραφικά, γραμματικά, συντακτικά και εκφραστικά λάθη.

Διηγήματα που ξεπερνούν το όριο λέξεων δεν θα γίνονται δεκτά. Οι συγγραφείς τους θα ειδοποιούνται άμεσα ότι πρέπει να υποβάλουν νέα εκδοχή τους που να είναι εντός ορίου λέξεων μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής, αλλιώς χάνουν τη θέση τους και δεν εξασφαλίζουν θέση για επόμενο εργαστήριο.

Συγγραφέας που δεν γίνεται δεκτός σε ένα εργαστήριο για λόγους προτεραιότητας, εξασφαλίζει θέση για ένα από τα δύο επόμενα Εργαστήρια, με δικαίωμα να υποβάλει διαφορετικό διήγημα. Αν δεν συμμετάσχει σε κανένα από επόμενα δύο εργαστήρια, χάνει την κρατημένη θέση του.

Συγγραφείς που χρειάζονται αρκετές ώρες ταξίδι και/ή οργάνωση ταξιδιού πολύ καιρό πριν έχουν το δικαίωμα, από το 29ο Εργαστήριο και μετά, να δηλώνουν στους υπεύθυνους Εργαστηρίου το ένα από τα δύο εργαστήρια της χρονιάς για το οποίο επιθυμούν να κρατήσουν θέση. Θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν διήγημα και για το άλλο εργαστήριο, χωρίς όμως να έχουν κάποια ιδιαίτερη προτεραιότητα.

Κριτήρια προτεραιότητας συγγραφέων

Ειδικά για το 28ο Εργαστήριο, προτεραιότητα έχουν όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το 27ο ως συγγραφείς.

Κατά τα άλλα, ισχύουν τα εξής κριτήρια προτεραιότητας (το κάθε κριτήριο εφαρμόζεται μόνο αν υπάρχει ισοβαθμία στο προηγούμενο κριτήριο μεταξύ δύο η περισσοτέρων υποψηφίων):

 1. Συγγραφείς που χρειάζονται αρκετές ώρες ταξίδι και/ή οργάνωση ταξιδιού πολύ καιρό πριν οι οποίοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο εργαστήριο.
 2. Συγγραφείς οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί για λόγους προτεραιότητας σε ένα από τα προηγούμενα δύο εργαστήρια.
 3. Μέχρι δύο (2) συγγραφείς που δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο εργαστήριο. Αν υποβάλλουν διήγημα περισσότεροι από δύο πρωτοεμφανιζόμενοι, οι υπεύθυνοι Εργαστηρίου θα αποφασίσουν ποιοι θα κάνουν χρήση των δύο προβλεπόμενων θέσεων. Η συμμετοχή των υπολοίπων θα κριθεί με τα υπόλοιπα κριτήρια.
 4. Συγγραφείς που δεν υπέβαλαν συμμετοχή στο προηγούμενο εργαστήριο.
 5. Συγγραφείς που έστειλαν, σε όλους τους συμμετέχοντες του προηγούμενου εργαστηρίου που είχαν συμμετάσχει, διορθωμένη / επεξεργασμένη εκδοχή του διηγήματος το οποίο είχε σχολιαστεί, μαζί με σύντομο σημείωμα όπου αναφέρονταν / εξηγούνταν τα κυριότερα σημεία των αλλαγών / επεμβάσεων. Η διόρθωση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται το πολύ τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου εργαστηρίου σε όλους του συμμετέχοντες σε αυτό (ή στους υπεύθυνους Εργαστηρίου, οι οποίοι θα το προωθήσουν σ’ αυτούς). Το κριτήριο αυτό θα ισχύσει από το 27ο Εργαστήριο και μετά.
 6. Συγγραφείς με τις λιγότερες συμμετοχές σε προηγούμενα εργαστήρια.
 7. Συγγραφείς με τη μεγαλύτερη πρόσφατη απουσία από εργαστήρια.
 8. Συγγραφείς με λιγότερες συνολικές συμμετοχές σε προηγούμενα εργαστήρια (είτε ως συγγραφείς, είτε ως σχολιαστές).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι δύο (2) θέσεις συμπληρώνονται κατά την κρίση των υπεύθυνων Εργαστηρίου.

Σχολιαστές

Συγγραφέας που δεν γίνεται δεκτός σε εργαστήριο για λόγους προτεραιότητας έχει δικαίωμα να ζητήσει να συμμετάσχει σ’ αυτό ως σχολιαστής.

Οι υπεύθυνοι Εργαστηρίου, σε συνεννόηση με τους εκάστοτε οικοδεσπότες, αποφασίζουν για τον αριθμό και τη σύνθεση των σχολιαστών σε αυτό. Σχολιαστές μπορούν να είναι και όσοι δεν έχουν στείλει διήγημα σε κανένα από τα προηγούμενα εργαστήρια ή και όσοι δεν ασχολούνται με τη συγγραφή.

Τι σημαίνουν όλ’ αυτά; Τι πρέπει να κάνω για να αυξήσω τις πιθανότητές μου να γίνει δεκτό το διήγημά μου;

Τα παραπάνω κριτήρια στην ουσία σημαίνουν ότι η ταχύτητα και η σειρά υποβολής των διηγημάτων παύει να παίζει ρόλο στο ποια θα σχολιαστούν στο επόμενο εργαστήριο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστείς να στείλεις το διήγημά σου στην έναρξη της προθεσμίας. Για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου, κάνε τα εξής:

 1. Αν είσαι συγγραφέας που χρειάζεται αρκετές ώρες ταξίδι και/ή οργάνωση ταξιδιού πολύ καιρό πριν, δήλωσέ μας για ποιο εργαστήριο της χρονιάς ενδιαφέρεσαι (αυτό θα ισχύει από το 2017 και μετά).
 2. Αν δεν έχεις ξανασυμμετάσχει ποτέ στο Εργαστήριο της ΑΛΕΦ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι, από πλευράς προτεραιότητας, θα γίνεις δεκτός.
 3. Διόρθωσε / βελτίωσε το διήγημα του τελευταίου εργαστηρίου και στείλ’ το εντός τριών μηνών σε όλους τους συμμετέχοντες ή στους υπεύθυνους Εργαστηρίου (αυτό ισχύει μόνο για όσους συμμετέχουν από το 27ο Εργαστήριο και μετά).
 4. Γράψε και υπόβαλε, μέσα στην προθεσμία του επόμενου εργαστηρίου, ένα ολοκληρωμένο διήγημα Φανταστικού, αυστηρά μέχρι 7.500 λέξεις.

Αυτά. Μετά το πράγμα θα πάρει τον δρόμο του.

Ευχαριστούμε για την πλημμύρα διηγημάτων που δεχτήκαμε. Μας τιμά ιδιαίτερα!

Οι υπεύθυνοι Εργαστηρίου

Κώστας Χαρίτος
Βάσω Χρήστου
Μιχάλης Μανωλιός