Όχι. Αν θέλεις, θα σου κρατήσουμε μια θέση για ένα από τα επόμενα δύο Εργαστήρια. Γίνονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο και θα μπορείς να συμμετάσχεις με το ίδιο ή με άλλο διήγημα.