Θα σου γνωστοποιηθεί με email, αμέσως μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής.