Επειδή η πείρα έχει δείξει ότι έτσι ο σχολιασμός γίνεται πιο αντικειμενικός. (Και επειδή η –προαιρετική– προσπάθεια να αντιστοιχίσουμε τους συγγραφείς με τα διηγήματα προσφέρει άφθονο γέλιο κάθε φορά.)