Στην Αθήνα, στο φιλόξενο σπίτι του Γιώργου και της Αντωνίας Κατσαβού. Λεπτομέρειες για τη διεύθυνση θα δοθούν ιδιωτικά στους συμμετέχοντες.