Μέχρι 7.500 λέξεις.

Ωστόσο, διηγήματα της τάξης των 2500 – 3500 λέξεων έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού «Φανταστικά Χρονικά» για δημοσίευση. Προφανώς, το μέγεθος μόνο δεν αποτελεί εγγύηση επιλογής, και η επιλογή δεν γίνεται από τους υπεύθυνους του Εργαστηρίου.