Για τα οικονομικά εντάξει μέλη της ΑΛΕΦ το Εργαστήριο είναι δωρεάν. Τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να ταχτοποιήσουν τη συνδρομή τους το αργότερο πριν την έναρξη του Εργαστηρίου. Για τα μη μέλη η συμβολική συμμετοχή είναι €20 και συμψηφίζεται με τη συνδρομή της ΑΛΕΦ, αν ο συμμετέχων γίνει μέλος της Λέσχης στη διάρκεια του Εργαστηρίου.