Σε αρχείο Word (και κατά προτίμηση σε .doc). Όχι PDF, γιατί πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα διαχειρίσιμο από όλους.